Site Map

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020

cms-publish-date 10/08/2020 | 10:09 AM  | cms-view-count: 39
           Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8...

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông (DCI) năm 2019

cms-publish-date 20/04/2020 | 10:06 AM  | cms-view-count: 4
Năm 2019 là năm đầu tiên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Đà Nẵng...

Triển khai Kế hoạch hoạt động cải cách hành chính

cms-publish-date 08/05/2020 | 11:05 AM  | cms-view-count: 9
Văn phòng UBND tỉnh triển khai Kế hoạch hoạt động cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo Cải cách...

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

cms-publish-date 09/01/2020 | 10:58 AM  | cms-view-count: 7
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-VPUBND ngày 08/01/2020 về Kế...

Quy tắc ứng xử, công khai xin lỗi tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 12/05/2020 | 08:07 AM  | cms-view-count: 13
Quy tắc ứng xử, công khai xin lỗi tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính...

Thay đổi tên miền hệ thống quản lý văn bản điều hành

cms-publish-date 10/04/2019 | 10:08 AM  | cms-view-count: 42438
Ngày 05/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 244/VPUBND-TTĐT về việc thông báo sửa...

Thay đổi tên miền trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 09/04/2019 | 04:40 PM  | cms-view-count: 212545
Ngày 09/4/2019, Trung tâm hành chính công ban hành Thông báo số 39/TB-TTHCC về thay đổi tên miền...

Báo cáo cải cách hành chính quý I/2019

cms-publish-date 01/03/2019 | 09:15 AM  | cms-view-count: 51304
Ngày 25/02/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 134/BC-VPUBND về báo cáo kết quả thực...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

cms-publish-date 06/01/2019 | 12:04 PM  | cms-view-count: 147741
Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2070/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính...

Tổ chức “Cà phê doanh nhân” năm 2019

cms-publish-date 04/01/2019 | 03:34 PM  | cms-view-count: 149842
Thực hiện Công văn số 5605/UBND-KTKH ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh. Ngày 28/12/2018, Hiệp hội...

Điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I (lần 2)

cms-publish-date 26/12/2018 | 03:01 PM  | cms-view-count: 153108
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch tổ...

Phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

cms-publish-date 26/12/2018 | 02:41 PM  | cms-view-count: 211060
Căn cứ Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk...

Kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI năm 2018

cms-publish-date 19/11/2018 | 08:02 AM  | cms-view-count: 2037
Ngày 14/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 1166/BC-VPUBND về Kết quả thực hiện công...

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

cms-publish-date 31/08/2018 | 03:27 PM  | cms-view-count: 82073
Chiều ngày 28/8/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số...

Tập huấn nghiệp vụ đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018

cms-publish-date 07/11/2018 | 01:55 PM  | cms-view-count: 55677
Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ- UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải...

Thông Báo