Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 03/12/2022 | 04:51 AM  | cms-view-count: 63370
Để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nộp hồ sơ và nhận kết quả...

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025”.

cms-publish-date 03/11/2022 | 04:25 PM  | cms-view-count: 721
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn...

Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022

cms-publish-date 14/11/2022 | 08:43 AM  | cms-view-count: 988
Ngày 10/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 1399/BC-VPUBND về kết quả triển khai các nhiệm...

Kết quả thực hiện công tác CCHC, PAR INDEX PAPI Quý III năm 2022

cms-publish-date 12/09/2022 | 10:00 AM  | cms-view-count: 297
Thực hiện Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Kế hoạch...

Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

cms-publish-date 03/06/2022 | 03:00 AM  | cms-view-count: 270
Ngày 01/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 583/BC-VPUBND về kết quả thực hiện công...

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 29/04/2022 | 04:00 AM  | cms-view-count: 299
Triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số...

Tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022

cms-publish-date 29/04/2022 | 05:26 AM  | cms-view-count: 30
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp...

Tập huấn Nghiệp vụ Kiểm soát TTHC năm 2022 và kỹ năng cho CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa

cms-publish-date 22/11/2022 | 10:12 AM  | cms-view-count: 77987
Sáng ngày 17 và 18/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân...

Kế hoạch thực hiện các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022

cms-publish-date 23/08/2022 | 10:09 AM  | cms-view-count: 43361
Ngàu 22 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 961/KH-VPUBND về...

Triển khai thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh

cms-publish-date 11/08/2022 | 02:42 PM  | cms-view-count: 35615
Ng ày 11 th áng 8 n ăm 2022 V ăn ph òng UBND t ỉnh ban h ành C ông v ăn s ố...

Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

cms-publish-date 16/08/2022 | 10:05 AM  | cms-view-count: 28053
Ngày 16 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/QĐ-VPUBND về...

Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

cms-publish-date 24/05/2022 | 03:24 PM  | cms-view-count: 24937
Ngày 24 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/QĐ-VPUBND về việc...

Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

cms-publish-date 11/08/2022 | 08:08 AM  | cms-view-count: 27594
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 913/VPUBND-HCQT ngày 10 tháng 8 năm 2022 về...

Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 14/07/2022 | 03:36 PM  | cms-view-count: 688
Triển khai Công văn số 906/STTTT-TTBCXB 04 tháng 7 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền...

Ban hành bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 03/06/2022 | 02:37 PM  | cms-view-count: 28559
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 569/KH-VPUBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 về...

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 31/03/2022 | 04:30 PM  | cms-view-count: 26088
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về...

Đẩy mạnh tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

cms-publish-date 22/06/2022 | 11:03 AM  | cms-view-count: 26916
Triển khai thực hiện Công văn số 827/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và...

Tuyên truyền Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

cms-publish-date 22/06/2022 | 11:09 AM  | cms-view-count: 27374
Triển khai thực hiện Công văn số 830/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và...

Tuyên truyền tuần 4 tháng 5 năm 2022

cms-publish-date 02/06/2022 | 04:28 PM  | cms-view-count: 23770
Triển khai thực hiện Công văn số 732/STTTT-TTBCXB ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Sở Thông tin và...

Tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 09/07/2021 | 01:43 PM  | cms-view-count: 25906
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 714/VPUBND-HCQT ngày 09/7/2021 về việc tuyên truyền Bộ...

Tuyên truyền Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022

cms-publish-date 16/05/2022 | 10:03 AM  | cms-view-count: 19604
Triển khai Công văn số 404/SKHCN-VP ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về...

Tuyên truyền "Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh"

cms-publish-date 16/05/2022 | 09:19 AM  | cms-view-count: 25790
Triển khai Công văn số 614/STTTT-TTBCXB ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền...

Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

cms-publish-date 16/05/2022 | 09:11 AM  | cms-view-count: 26190
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 2437/UBND-TH ngày 12...

Tuyên truyền một số sự kiến quan trọng tháng 4 năm 2022

cms-publish-date 29/04/2022 | 03:34 PM  | cms-view-count: 26895
Văn phòng UBND tỉnh triển khai Công văn số 550/STTTT-TTBCXB ngày 28/4/2022 về việc tuyên truyền...

Tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 29/04/2022 | 08:43 AM  | cms-view-count: 25734
Triển khai thực hiện Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của UBND...

Tuyên truyền phương án mở cửa hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 27/04/2022 | 10:18 AM  | cms-view-count: 25557
Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác tuyên truyền phương án mở cửa hoạt động du lịch trong...

Hưởng ứng ngày Hội sống xanh "Đỗ rác lấy quà"

cms-publish-date 22/04/2022 | 08:49 AM  | cms-view-count: 25262
Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Công viên địa chất toàn cầu hành động vì Ngày Trái Đất lần thứ 3 năm 2022...

Ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 02/12/2021 | 10:28 PM  | cms-view-count: 26472
Ngày 01 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số...

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng ubnd tỉnh đắk nông năm 2022

cms-publish-date 19/01/2022 | 09:28 AM  | cms-view-count: 24571
Triển khai công tác tổng kết đánh giá cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Văn...

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện công tác của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

cms-publish-date 19/01/2022 | 09:16 AM  | cms-view-count: 23142
Triển khai công tác tổng kết đánh giá cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Văn phòng...

Triển khai phối hợp điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021

cms-publish-date 14/12/2021 | 09:51 AM  | cms-view-count: 21904
Nhận được Công văn số 1848/SNV-CCHCVTLT ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc phối hợp điều tra xã...

Thông báo danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2021

cms-publish-date 10/12/2021 | 02:07 PM  | cms-view-count: 21737
Văn phòng UBND tỉnh nhận được Thông báo số 69/TB-HĐTD ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI Quý III năm 2021

cms-publish-date 14/09/2021 | 04:29 PM  | cms-view-count: 22270
Ngày 14 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo số 1076/BC-VPUBND về kết quả thực hiện...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021

cms-publish-date 25/02/2021 | 03:26 PM  | cms-view-count: 22064
Ngày 25 tháng 02 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 189/BC-VPUBND về kết quả...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

cms-publish-date 15/06/2021 | 04:22 PM  | cms-view-count: 21176
Ngày 15 tháng 6 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 615/BC-VPUBND về kết quả...

Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 09/04/2021 | 04:16 PM  | cms-view-count: 19889
Ngày 09 tháng 4 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 353/KH-VPUBND về công tác...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 11/01/2021 | 03:53 PM  | cms-view-count: 15326
Ngày 28 tháng 01 năm 2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-VPUBND cải...

Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật Quý III năm 2021

cms-publish-date 16/09/2021 | 04:36 PM  | cms-view-count: 13858
Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND ban hành Công văn số 1086/VPUBND-HCQT về việc báo cáo rà...

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021

cms-publish-date 19/04/2021 | 08:29 AM  | cms-view-count: 12371
Ngày 16 tháng 4 năm 2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 382/KH-VPUBND ứng dụng...

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) năm 2021-2022

cms-publish-date 07/09/2021 | 08:05 AM  | cms-view-count: 3185
Ngày 06 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 1021/BC-VPUBND về kết quả thực...

Báo cáo kết quả thực hiện Công tác cải cách hành chính, PAPI, PAR INDEX năm 2020

cms-publish-date 13/11/2020 | 04:24 PM  | cms-view-count: 4191
Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 988/BC-VPUBND báo cáo kết...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 08/01/2020 | 11:41 PM  | cms-view-count: 1443
Ngày 08 tháng 01 năm 2020 Chánh Văn phòng đã ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-VPUBND ban hành Kế...

Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020

cms-publish-date 13/07/2020 | 09:34 AM  | cms-view-count: 1862
Ngày 13 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc giao...

Điều chuyển biên chế công chức năm 2020

cms-publish-date 18/08/2020 | 09:12 AM  | cms-view-count: 1898
Ngày 18 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về...

Phân bổ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020

cms-publish-date 17/09/2020 | 08:58 AM  | cms-view-count: 1655
Ngày 17 tháng 9 năm 2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-VPUBND về việc...

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2020

cms-publish-date 30/12/2019 | 08:29 AM  | cms-view-count: 1407
Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc...

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2019

cms-publish-date 10/01/2019 | 08:40 AM  | cms-view-count: 1175
Ngày 10 tháng 01 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc giao...

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2021

cms-publish-date 30/12/2020 | 08:19 AM  | cms-view-count: 1168
Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc...

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

cms-publish-date 27/12/2019 | 08:10 AM  | cms-view-count: 6615
Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán...

Trung tâm Hành chính công hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2021

cms-publish-date 14/07/2021 | 04:41 PM  | cms-view-count: 120830
Trung tâm Hành chính công hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2021 Trong 6 tháng...

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2020

cms-publish-date 01/04/2021 | 08:08 AM  | cms-view-count: 2711
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1218/UBND-KTTH ngày 17/3/2021 về việc...

Thông báo Quyết định mã định danh của Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bản tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 22/03/2021 | 01:52 PM  | cms-view-count: 2249
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm...

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 của Văn phòng

cms-publish-date 10/03/2021 | 10:57 PM  | cms-view-count: 1121
Ngày 02 tháng 3 năm 2021 đồng chí Nguyễn Thị Chín - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng ban chỉ đạo ISO...

Tuyên truyền CCHC phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng kết CCHC nhà nước

cms-publish-date 09/10/2020 | 04:12 PM  | cms-view-count: 743
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liêu quan Tuyên truyền CCHC phục vụ Tổng kết...

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch CCHC, nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX tỉnh Đắk Nông năm 2020)

cms-publish-date 28/07/2020 | 01:40 PM  | cms-view-count: 740
Lãnh đạo ký ban hành Công văn chỉ đạo các phòng, đơn vị về Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch...

Kết quả thực hiện CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

cms-publish-date 22/05/2020 | 01:33 PM  | cms-view-count: 719
Lãnh đạo Văn phòng ký ban hành Báo cáo về Kết quả thực hiện CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương...

Kết quả thực hiện CCHC, PAPI Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2020

cms-publish-date 24/02/2020 | 01:28 PM  | cms-view-count: 708
Lãnh đạo Văn phòng đã ký ban hành Báo cáo về Kết quả thực hiện CCHC, PAPI Quý I và phương hướng...

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 27/03/2020 | 09:50 AM  | cms-view-count: 2563
Trưởng Ban chỉ đạo ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân...

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020

cms-publish-date 10/08/2020 | 10:09 AM  | cms-view-count: 2914
           Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8...

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông (DCI) năm 2019

cms-publish-date 20/04/2020 | 10:06 AM  | cms-view-count: 677
Năm 2019 là năm đầu tiên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Đà Nẵng...

Triển khai Kế hoạch hoạt động cải cách hành chính

cms-publish-date 08/05/2020 | 11:05 AM  | cms-view-count: 710
Văn phòng UBND tỉnh triển khai Kế hoạch hoạt động cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo Cải cách...

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

cms-publish-date 09/01/2020 | 10:58 AM  | cms-view-count: 620
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-VPUBND ngày 08/01/2020 về Kế...

Quy tắc ứng xử, công khai xin lỗi tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 12/05/2020 | 08:07 AM  | cms-view-count: 550
Quy tắc ứng xử, công khai xin lỗi tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính...

Thay đổi tên miền hệ thống quản lý văn bản điều hành

cms-publish-date 10/04/2019 | 10:08 AM  | cms-view-count: 43974
Ngày 05/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 244/VPUBND-TTĐT về việc thông báo sửa...

Thay đổi tên miền trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 09/04/2019 | 04:40 PM  | cms-view-count: 352740
Ngày 09/4/2019, Trung tâm hành chính công ban hành Thông báo số 39/TB-TTHCC về thay đổi tên miền...

Báo cáo cải cách hành chính quý I/2019

cms-publish-date 01/03/2019 | 09:15 AM  | cms-view-count: 52033
Ngày 25/02/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 134/BC-VPUBND về báo cáo kết quả thực...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

cms-publish-date 06/01/2019 | 12:04 PM  | cms-view-count: 185994
Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2070/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính...

Tổ chức “Cà phê doanh nhân” năm 2019

cms-publish-date 04/01/2019 | 03:34 PM  | cms-view-count: 179803
Thực hiện Công văn số 5605/UBND-KTKH ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh. Ngày 28/12/2018, Hiệp hội...

Điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I (lần 2)

cms-publish-date 26/12/2018 | 03:01 PM  | cms-view-count: 176821
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch tổ...

Phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

cms-publish-date 26/12/2018 | 02:41 PM  | cms-view-count: 258322
Căn cứ Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk...

Kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI năm 2018

cms-publish-date 19/11/2018 | 08:02 AM  | cms-view-count: 2250
Ngày 14/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 1166/BC-VPUBND về Kết quả thực hiện công...

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

cms-publish-date 31/08/2018 | 03:27 PM  | cms-view-count: 82671
Chiều ngày 28/8/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số...

Tập huấn nghiệp vụ đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018

cms-publish-date 07/11/2018 | 01:55 PM  | cms-view-count: 56097
Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ- UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải...

Tình hình 02 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy; 03 năm thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh

cms-publish-date 07/11/2018 | 10:01 AM  | cms-view-count: 4599
Ngày 02/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 1122/BC-VPUBND về Đánh giá 02 năm thực...

Điều chỉnh Quyết định số 80/QĐ-VPUBND ngày 01/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 16/10/2018 | 04:57 PM  | cms-view-count: 79091
Ngày 15/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 93/QĐ-VPUBND về việc điều chỉnh Quyết...

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 02/10/2018 | 10:50 AM  | cms-view-count: 74704
Triển khai Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ,...

Thay đổi địa điểm tổ chức Cà phê doanh nhân từ 25/10/2018

cms-publish-date 24/10/2018 | 08:11 AM  | cms-view-count: 71083
Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các...

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND

cms-publish-date 24/10/2018 | 08:35 AM  | cms-view-count: 53231
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn...

Thông Báo

Lịch tiếp công dân