Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh
cms-publish-date 29/04/2022 | 04:00  | cms-view-count: 509

Triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 435/KH-VPUBND ngày 28/4/2022 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết Kế hoạch tại đây

Thông Báo

Lịch tiếp công dân