CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 01/07/2024 | 09:55 AM
Từ  ngày 01/7/2024,  Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông sẽ chỉ cho phép sử dụng 02 loại tài khoản để đăng nhập thực hiện thủ tục hành chính, cụ...

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh cho các công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 20/12/2023 | 04:43 PM
Ngày 20/12/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1679/VPUBND-HCQT về việc triệu tập tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông. ...

Văn phòng UBND tỉnh quyết liệt triển khai phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh

Ngày đăng 13/12/2023 | 08:50 AM
Nhằm triển khai hiệu quả công tác khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc theo dõi, đôn đốc của Văn phòng UBND tỉnh, ngày 12/12/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số...

Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Ngày đăng 08/12/2023 | 10:23 AM
Ngày 07/12/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 1617/BC-VPUBND về kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023. Theo đó, trong năm 2023 Văn phòng UBND tỉnh đã triển...

Kết quả thực hiện chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin

Ngày đăng 06/12/2023 | 10:27 AM
Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 1565/BC-VPUBND ngày 24/11/2023 về việc kết quả thực hiện Kế hoạch số 793/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ...

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 23/11/2023 | 03:23 PM
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 761/KH-UBND ngày 21/11/2023 về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh...

Uu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe

Ngày đăng 21/10/2023 | 03:05 PM
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1332/VPUBND-HCQT ngày 20/10/2023 về việc ưu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe. Theo đó, yêu cầu các phòng, đơn...

Giao chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2024

Ngày đăng 09/10/2023 | 03:47 PM
Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên cả hai phương diện: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh; gia...

Tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày đăng 19/09/2023 | 10:37 AM
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1162/KH-VPUBND ngày 15/9/2023 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các cấp trên...

Đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo

Ngày đăng 01/09/2023 | 03:20 PM
Ngày 31/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1096/VPUBND-HCQT về việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo. Tại văn bản, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các...

07 điểm nổi bật của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày đăng 23/08/2023 | 02:12 PM
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 10/8/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 -01/01/2024)

Ngày đăng 23/08/2023 | 08:35 AM
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1057/VPUBND-HCQT ngày 22/8/2023 về thông tin, tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004...

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng 16/08/2023 | 04:41 PM
Để thuận lợi cho việc trao đổi thông tin đối với những sự cố hạ tầng cáp viễn thông, kịp thời xử lý, khắc phục tình trạng cáp treo gây mất an toàn, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số...

Các Mô hình của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử tại tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 09/08/2023 | 08:17 AM
Nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và Chỉ thị số...

Kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 21/07/2023 | 02:07 PM
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 900/KH-VPUBND ngày 20/7/2023 về việc triển khai chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, Văn...

Công bố đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 07/06/2023 | 03:40 PM
Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐƯCSCATTTM ngày 18/5/2023 của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đăk Nông về phê duyệt danh sách thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đăk...

Các tuyến đường “điểm” thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng 26/04/2023 | 08:37 AM
Với mục tiêu thúc đẩy triển khai thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, áp dụng nền tảng công nghệ số hình thành xã hội số văn minh trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy các cơ sở kinh doanh, các doanh...

Ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 24/04/2023 | 03:59 PM
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 30/QĐ-VPUBND ngày 21/4/2023. Đồng thời, yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị, các...

Mở rộng sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Ngày đăng 08/04/2023 | 08:31 AM
Triển khai Công văn số 1351/UBND-TH ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về chủ trương triển khai mở rộng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn...

Tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công

Ngày đăng 24/03/2023 | 09:24 AM
Ngày 20/3/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 302/BC-VPUBND về  tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công. Theo đó: -...

Bản tin điện tử cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 22/03/2023 | 09:24 AM
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tương tác với người dân và chính quyền trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh thông báo liên...

Kế hoạch chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023

Ngày đăng 19/01/2023 | 08:18 AM
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-VPUBND ngày 17/01/2023 về chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023. Với mục tiêu năm 2023: - Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đối số...

Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022

Ngày đăng 14/11/2022 | 08:43 AM
Ngày 10/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 1399/BC-VPUBND về kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022

Chuỗi các hoạt động nhân Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2022

Ngày đăng 03/11/2022 | 05:02 PM
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (01/11), UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông từ ngày 31/10/2022 đến ngày...

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025”.

Ngày đăng 03/11/2022 | 04:25 PM
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025; Nâng cao...

Tuyên truyền, phổ biến hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia

Ngày đăng 07/10/2022 | 01:51 PM
Triển khai các hoạt động tuyên truyền và ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng,...

Tập huấn Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Ngày đăng 23/09/2022 | 08:56 AM
Ngày 22/9/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho đầu mối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ...

Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Ngày đăng 12/09/2022 | 03:57 PM
Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1036/VPUBND-HCQT ngày 08/9/2022 về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022. Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các...

Triển khai Kế hoạch thí điểm phần mềm Thông tin điều hành của UBND tỉnh

Ngày đăng 29/07/2022 | 02:03 PM
Ngày 20 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 826/KH-VPUBND về việc triển khai thí điểm phần mềm Thông tin điều hành của UBND tỉnh Kế hoạch đính kèm

Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 26/07/2022 | 09:44 AM
Nhằm triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh; tạo cơ sở để kiểm tra, đánh giá, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gắn kết quả ứng dụng công nghệ thông...

Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng 08/06/2022 | 11:28 AM
Nhằm từng bước thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan và phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến các công...

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 08/06/2022 | 11:04 AM
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Văn phòng UBND tỉnh, đáp ứng các yêu cầu được đặt ra của công tác chuyển đổi số tỉnh...

Triển khai thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng 08/06/2022 | 09:41 AM
Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, định hướng chuyển đổi số tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của...

Ban hành bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 03/06/2022 | 02:37 PM
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 569/KH-VPUBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 về việc bổ sung Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về chuyển đổi số và bảo...

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 31/03/2022 | 04:30 PM
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh Kế hoạch đính kèm