Tin Cải cách hành chính

Triển khai phối hợp điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021
Ngày đăng 14/12/2021 | 09:51  | View count: 23800

Nhận được Công văn số 1848/SNV-CCHCVTLT ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc phối hợp điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021

Công văn đính kèm