Site Map

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 29/05/2020 | 10:27 AM  | cms-view-count: 4
Thực hiện Kế hoạch số 429/KH-VPUBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc...

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020

cms-publish-date 10/08/2020 | 10:09 AM  | cms-view-count: 5
           Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8...

Cử Công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 79, năm học 2020-2021

cms-publish-date 08/07/2020 | 03:12 PM  | cms-view-count: 233
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 49/QĐ-VPUBND ngày 11/6/2020  về việc cử công...

Hội thao Khối thi đua số 1 năm 2020

cms-publish-date 08/07/2020 | 11:17 AM  | cms-view-count: 3025
Sáng ngày 06/7/2020, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông đã diễn...

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 26/05/2020 | 10:53 AM  | cms-view-count: 461
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm...

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng

cms-publish-date 26/05/2020 | 10:34 AM  | cms-view-count: 651
Thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định...

Thông báo phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

cms-publish-date 16/05/2020 | 09:17 AM  | cms-view-count: 700
Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-VPUBND về...

Bế mạc Hội thao Khối thi đua số 1 (Công đoàn Viên chức tỉnh) năm 2019

cms-publish-date 18/07/2019 | 03:27 PM  | cms-view-count: 17698
Chiều ngày 17/7/2019, Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng - Khối trưởng Khối thi đua số 1 đã tổ chức bế...

Điều động công chức

cms-publish-date 17/05/2019 | 08:53 AM  | cms-view-count: 243260
Ngày 12/4/2019 Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 42/QĐ-VPUBND và số...

Thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

cms-publish-date 02/05/2019 | 10:38 AM  | cms-view-count: 286168
Thực hiện Công điện số 1632/CĐ-BVHTTDL ngày 26/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc...

Thông báo lịch trực trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019

cms-publish-date 26/04/2019 | 09:02 AM  | cms-view-count: 223566
Ngày 24/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 308/VPUBND-HCQT về việc phân công trực...

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5

cms-publish-date 23/04/2019 | 08:26 AM  | cms-view-count: 226536
Ngày 17/4, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện số 02/CĐ-UBND về tăng cường công tác bảo đảm...

Bế mạc Hội thao Khối thi đua số 4 năm 2019

cms-publish-date 19/04/2019 | 01:44 PM  | cms-view-count: 193729
Chiều ngày 18/4/2019, tại Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Ngoại vụ - Khối trưởng Khối thi...

Khai mạc Hội thao khối thi đua số 4 năm 2019

cms-publish-date 19/04/2019 | 01:35 PM  | cms-view-count: 228194
Sáng ngày 18/4/2019, tại Trung tâm thi đấu Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động đã diễn ra buổi khai...

Thay đổi tên miền hệ thống quản lý văn bản điều hành

cms-publish-date 10/04/2019 | 10:08 AM  | cms-view-count: 42288
Ngày 05/4/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 244/VPUBND-TTĐT về việc thông báo sửa...

Thông Báo