Tin hoạt động của Văn phòng

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày đăng 17/11/2023 | 08:38 AM  | View count: 1380
Theo báo cáo của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/11/2023,...

Đắk Nông tổ chức đoàn làm việc với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/11/2023 | 03:02 PM  | View count: 3340
Chiều ngày 13/11/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức đoàn gặp gỡ với đại diện...

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc định kỳ đầu tháng 11 năm 2023

Ngày đăng 06/11/2023 | 09:07 AM  | View count: 2737
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 06/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc định kỳ đầu...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 10 năm 2023

Ngày đăng 02/10/2023 | 10:42 AM  | View count: 2969
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 11/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 10 năm...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 9 năm 2023

Ngày đăng 11/09/2023 | 10:09 AM  | View count: 1002
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 11/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 9 năm...

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 11/08/2023 | 09:12 AM  | View count: 14618
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng 02 lao động

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 8 năm 2023

Ngày đăng 07/08/2023 | 09:59 AM  | View count: 1022
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 07/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 8 năm...

Lễ bàn giao công tác giữa Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ngày đăng 29/06/2023 | 08:20 AM  | View count: 3001
Thực hiện các Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc...

Mở rộng sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Ngày đăng 08/04/2023 | 08:31 AM  | View count: 1633
Triển khai Công văn số 1351/UBND-TH ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về chủ trương triển khai mở rộng...

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 02 năm 2023

Ngày đăng 06/02/2023 | 01:56 PM  | View count: 469795
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 06/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 02...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 01 năm 2023

Ngày đăng 09/01/2023 | 10:50 AM  | View count: 281118
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 09/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 01...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 12 năm 2022

Ngày đăng 05/12/2022 | 01:43 PM  | View count: 296844
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 05/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 12...

Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 03/12/2022 | 04:51 AM  | View count: 217359
Để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nộp hồ sơ và nhận kết quả...

Tập huấn Nghiệp vụ Kiểm soát TTHC năm 2022 và kỹ năng cho CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa

Ngày đăng 22/11/2022 | 10:12 AM  | View count: 265018
Sáng ngày 17 và 18/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân...

Họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-BCA của Bộ Công an trong năm 2022

Ngày đăng 14/11/2022 | 08:13 AM  | View count: 203550
Ngày 11/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số...