Site Map

Tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức đối với ông Phạm Thanh Long

cms-publish-date 26/08/2020 | 02:51 PM  | cms-view-count: 450
Ngày 26/8/2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 54/QĐ-VPUBND về việc Tiếp...

Tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức đối với bà Nguyễn Thị Hoài Nam

cms-publish-date 26/08/2020 | 02:49 PM  | cms-view-count: 394
Ngày 26/8/2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 54/QĐ-VPUBND về việc Tiếp...

Công nhận hết tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với bà Nguyễn Thị Hoài

cms-publish-date 05/05/2020 | 02:45 PM  | cms-view-count: 430
Ngày 05/5/2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 23/QĐ-VPUBND về việc công nhận hết tập...

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 27/03/2020 | 09:50 AM  | cms-view-count: 572
Trưởng Ban chỉ đạo ISO thuộc Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân...

Công tác điều động cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 05/03/2020 | 09:10 AM  | cms-view-count: 221
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 14/QĐ-VPUBND ngày 05/3/2020 về việc điều động công...

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 29/05/2020 | 10:27 AM  | cms-view-count: 583
Thực hiện Kế hoạch số 429/KH-VPUBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc...

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020

cms-publish-date 10/08/2020 | 10:09 AM  | cms-view-count: 750
           Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8...

Cử Công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 79, năm học 2020-2021

cms-publish-date 08/07/2020 | 03:12 PM  | cms-view-count: 888
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 49/QĐ-VPUBND ngày 11/6/2020  về việc cử công...

Hội thao Khối thi đua số 1 năm 2020

cms-publish-date 08/07/2020 | 11:17 AM  | cms-view-count: 37800
Sáng ngày 06/7/2020, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông đã diễn...

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 26/05/2020 | 10:53 AM  | cms-view-count: 843
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm...

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng

cms-publish-date 26/05/2020 | 10:34 AM  | cms-view-count: 984
Thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định...

Thông báo phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

cms-publish-date 16/05/2020 | 09:17 AM  | cms-view-count: 988
Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-VPUBND về...

Bế mạc Hội thao Khối thi đua số 1 (Công đoàn Viên chức tỉnh) năm 2019

cms-publish-date 18/07/2019 | 03:27 PM  | cms-view-count: 18112
Chiều ngày 17/7/2019, Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng - Khối trưởng Khối thi đua số 1 đã tổ chức bế...

Điều động công chức

cms-publish-date 17/05/2019 | 08:53 AM  | cms-view-count: 285762
Ngày 12/4/2019 Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 42/QĐ-VPUBND và số...

Thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

cms-publish-date 02/05/2019 | 10:38 AM  | cms-view-count: 326122
Thực hiện Công điện số 1632/CĐ-BVHTTDL ngày 26/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc...

Thông Báo