Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin hoạt động của Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 02 năm 2023

cms-publish-date 06/02/2023 | 01:56 PM  | cms-view-count: 72883
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 06/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 02...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 01 năm 2023

cms-publish-date 09/01/2023 | 10:50 AM  | cms-view-count: 68797
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 09/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 01...

Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 03/12/2022 | 04:51 AM  | cms-view-count: 63303
Để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nộp hồ sơ và nhận kết quả...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 12 năm 2022

cms-publish-date 05/12/2022 | 01:43 PM  | cms-view-count: 83227
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 05/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 12...

Tập huấn Nghiệp vụ Kiểm soát TTHC năm 2022 và kỹ năng cho CBCC làm việc tại Bộ phận Một cửa

cms-publish-date 22/11/2022 | 10:12 AM  | cms-view-count: 77931
Sáng ngày 17 và 18/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân...

Họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-BCA của Bộ Công an trong năm 2022

cms-publish-date 14/11/2022 | 08:13 AM  | cms-view-count: 54569
Ngày 11/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số...

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 10 năm 2022

cms-publish-date 03/10/2022 | 10:00 AM  | cms-view-count: 139089
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 03/10/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ chào cờ định kỳ đầu tháng 10...

Tập huấn Hệ thống quản lý nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

cms-publish-date 23/09/2022 | 08:56 AM  | cms-view-count: 160333
Ngày 22/9/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ...

Tiếp và làm việc với Văn phòng Đại diện khu vực Đông Nam Á của tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc

cms-publish-date 21/09/2022 | 10:31 AM  | cms-view-count: 68417
Sáng ngày 15/9/2022, Đoàn công tác Văn phòng Đại diện khu vực Đông Nam Á của tỉnh Jeollanam, Hàn...

Tuyên truyền nội dung phòng, chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác

cms-publish-date 06/08/2022 | 04:04 PM  | cms-view-count: 81751
Tuyên truyền nội dung phòng, chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác Văn bản...

Hướng dẫn một số nội dung tuyền truyền tháng 8 năm 2022

cms-publish-date 11/08/2022 | 04:00 PM  | cms-view-count: 67327
Sở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn một số nội dung tuyền truyền tháng 8 năm 2022 ...

Tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023

cms-publish-date 25/08/2022 | 03:56 PM  | cms-view-count: 52108
Tuyên truyền nội dung của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác chuẩn bị cho năm học mới và...

Kế hoạch thực hiện các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022

cms-publish-date 23/08/2022 | 10:09 AM  | cms-view-count: 43361
Ngàu 22 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 961/KH-VPUBND về...

Tuyên truyền một số nội dung tuần 3 tháng 8 năm 2022 do Sở Thông tin và Tuyền thông hướng dẫn

cms-publish-date 18/08/2022 | 03:50 PM  | cms-view-count: 41930
Tuyên truyền một số nội dung tuần 3 tháng 8 năm 2022 do Sở Thông tin và Tuyền thông hướng dẫn ...

Triển khai thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh

cms-publish-date 11/08/2022 | 02:42 PM  | cms-view-count: 35615
Ng ày 11 th áng 8 n ăm 2022 V ăn ph òng UBND t ỉnh ban h ành C ông v ăn s ố...

Thông Báo

Lịch tiếp công dân