Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến

Ngày đăng 26/09/2023 | 14:07 PM
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến tại Văn phòng UBND tỉnh, ngày 25/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1194/VPUBND-HCQT về...

Thông tin truyên truyền từ tuần 39 năm 2023

Ngày đăng 20/09/2023 | 02:30 PM
1. Thông tin, truyền thông công tác cải cách hành chính gắn với mô hình sáng kiến cải cách hành chính " Ngày không viết " và " Ngày không hẹn " bắt đầu thực hiện từ ngày 15/10/2023 vào thứ tư...

Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024)

Ngày đăng 31/08/2023 | 08:09 AM
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 16/8/2023 về việc thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024). Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức...

Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2023

Ngày đăng 30/08/2023 | 09:09 AM
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản số 1654/CV-BTGTU ngày 29/8/2023 về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2023. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí,...

Thông tin tuyên truyền tuần 36 năm 2023

Ngày đăng 30/08/2023 | 07:47 AM
1. Tuyên truyền Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) - Khẳng định ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và...

Thông tin, tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày đăng 22/08/2023 | 07:52 AM
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân viên trong đơn vị nghiên cứu nội dung Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; nắm và hiểu rõ quyền,...

Thông tin tuyên truyền tuần 34 năm 2023

Ngày đăng 17/08/2023 | 11:13 AM
1. Triển khai công điện số 02/CĐ-BTTTT ngày 13/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. Thường xuyên cập nhật...

Thông tin truyên truyền tuần 32 năm 2023

Ngày đăng 08/08/2023 | 09:47 AM
1. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như các biện pháp diệt muỗi, nằm màn, chống...

Thông tin truyên truyền tuần 31 năm 2023

Ngày đăng 26/07/2023 | 10:24 AM
1. Tuyên truyền các hoạt động tri ân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023). - Thông tin các hoạt động về nguồn, thăm địa chỉ cách mạng, thắp nến tri ân, dâng hương,...

Thông tin truyên truyền tuần 30 năm 2023

Ngày đăng 19/07/2023 | 02:26 PM
1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định 941/QĐ-TTg ngày  05/8/2022 của Thủ  tướng  Chính  phủ  ban  hành Kế  hoạch  hành  động  quốc ...