Site Map

Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 25/06/2020 | 09:54 AM  | cms-view-count: 40
Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 Quy chế đính...

Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 26/06/2020 | 09:47 AM  | cms-view-count: 42
Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ...

Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 25/06/2020 | 09:44 AM  | cms-view-count: 61
Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 Quy chế đính kèm theo...

Thông báo phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 11/03/2020 | 09:27 AM  | cms-view-count: 23
Đảng bộ Văn phòng đã ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Văn...

Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 20/02/2020 | 09:24 AM  | cms-view-count: 23
Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022...

Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 25/06/2020 | 09:19 AM  | cms-view-count: 61
Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ...

Chuẩn y kết quả bầu cử các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

cms-publish-date 27/05/2020 | 09:13 AM  | cms-view-count: 10
Đảng ủy Văn phòng đã ký ban hành Chuẩn y kết quả bầu cử các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng...

Thông báo phân công nhiệm vụ trong BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 25/06/2020 | 09:09 AM  | cms-view-count: 10
Đảng ủy Văn phòng ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ trong BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ...

Chương trình kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 24/06/2020 | 09:05 AM  | cms-view-count: 17
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Chương trình kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy...

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 24/06/2020 | 09:02 AM  | cms-view-count: 13
Đảng ủy Văn phòng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn...

Hội thao Khối thi đua số 1 năm 2020

cms-publish-date 08/07/2020 | 11:17 AM  | cms-view-count: 15729
Sáng ngày 06/7/2020, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông đã diễn...

Quá trình hình thành và phát triển Đảng ủy Văn phòng

cms-publish-date 17/04/2018 | 04:32 PM  | cms-view-count: 61911
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Chi bộ cơ sở theo Quyết định...

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 17/06/2020 | 11:32 AM  | cms-view-count: 41538
Ngày 12/6/2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025....

Đại hội Chi bộ 7 - Nhiệm kỳ 2020 - 2022

cms-publish-date 26/05/2020 | 09:08 AM  | cms-view-count: 72890
Chiều ngày 19/5/2020, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Chi bộ 7 trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND...

Đại hội Chi bộ 5 - Nhiệm kỳ 2020 - 2022

cms-publish-date 26/05/2020 | 08:35 AM  | cms-view-count: 70224
Chiều ngày 20/5/2020, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Chi bộ 5 trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND...

Thông Báo