Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
cms-publish-date 28/07/2022 | 11:00  | cms-view-count: 38845

Ngày 28 tháng 7 năm 2022 Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 74-QĐ/ĐU về việc điều chỉnh Quyết định số 42-QĐ/ĐU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Văn phòng về việc kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân