Quá trình hình thành phát triển

 

TRỤ SỞ CƠ QUAN VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Số 96,  Đường 23/3, P. Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Số điện thoại: 05013.544278; Fax: 05013.544279

 

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông được thành lập ngày 28/6/2004 theo Quyết định số 48/2004/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và trực tiếp là UBND tỉnh;  cùng sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan. Văn phòng UBND tỉnh đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chung vào thành quả xây dựng và trưởng thành của tỉnh Đắk Nông.

Văn phòng UBND tỉnh có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp UBND tổ chức các hoạt động chung của UBND; tham mưu, giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Những năm đầu mới thành lập, tuy gặp nhiều khó khăn, điều kiện trang thiết bị, phòng làm việc tạm bợ, phương tiện làm việc còn hạn chế... Song với truyền thống của Văn phòng, trong những năm qua cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Văn phòng UBND tỉnh luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công việc, không ngừng phấn đấu vươn lên, lập được nhiều thành tích. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh điều hành các cấp chính quyền trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Bộ máy tổ chức của Văn phòng hiện nay gồm 10 phòng, đơn vị:

1. Phòng Hành chính - Quản trị;

2. Phòng Kinh tế;

3. Phòng Khoa giáo - Văn xã;

4. Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Nội chính;

6. Phòng Tổng hợp;

7. Phòng Ngoại vụ;

8. Ban Tiếp Công dân;

9. Trung tâm Phục vụ hành chính công;

10. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Văn phòng đã tham mưu giúp UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác hàng năm, quý, tháng và hàng tuần; phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND Tỉnh những chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Đã chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các chương trình đề án, dự án các văn bản đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo của UBND tỉnh.

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, từng bước hiện đại hóa công tác văn phòng, đặc biệt là việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác; sử dụng các phần mềm tin học vào phục vụ cải cách thủ tục hành chính, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào công tác tham mưu, phục vụ.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện chu đáo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân theo lịch định kỳ được quy định.

Trong công tác đối ngoại, tham mưu giúp lãnh đạo UBND tỉnh tiếp đón các đoàn khách nước ngoài đến hợp tác đầu tư và thăm viếng hữu nghị mỗi năm; chuẩn bị cho các đoàn của tỉnh đi công tác nước ngoài xúc tiến đầu tư, hợp tác hữu nghị và quảng bá các tiềm năng của tỉnh ra thế giới; tăng cường hợp tác hữu nghị với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Bên cạnh đó, còn tham mưu công tác xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương khác trong nước như: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng v.v.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động, đồng thời nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giữa giữa các phòng, bộ phận và cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, Lãnh đạo Văn phòng đã phát động các phong trào thi đua trong cơ quan như: thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan; thi đua xây dựng Văn phòng trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực nhằm khích lệ, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về công tác kết nghĩa với Bon buôn, Đồn Biên phòng: Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm tốt công tác kết nghĩa với bon Ting Wel Đăm, tổ chức thăm hỏi, động viên các đồng chí cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng tham ra các hoạt động ngày lễ, ngày kỷ niệm tạo ra không khí giao lưu đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị với Văn phòng UBND tỉnh.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh mà trực tiếp là UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công chức của Văn phòng UBND tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua, tập thể Văn phòng UBND tỉnh và nhiều cán bộ, công chức của Văn phòng đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2008, Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, với thành tích là đơn vị dẫn đầu trong Khối thi đua số 4, tỉnh Đắk Nông; Đảng bộ Văn phòng, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên Văn phòng liên tục nhiều năm liền được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh, năm 2012 Đảng bộ Văn phòng được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện và nhiều hình thức khen thưởng khác./.