Ban chấp hành Đảng Bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Đ/c Hoàng Văn Thuần
Bí thư Đảng ủy phụ trách chung; Lãnh đạo công tác xây dựng đảng, công tác tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ

 

Đ/c Trần Văn Diêu

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; thay mặt Bí thư xử lý triển khai các văn bản đến của Đảng bộ

Đ/c Phạm Ngọc Tuyển

UVBTV Đảng ủy

Đ/c   Nguyễn Thị Chín

UVBCH Đảng ủy

     

Đ/c Trần Thanh Tài

Đ/c Lê Tuấn Đốc Đ/c Trần Thị Ánh

UVBCH Đảng ủy

Phụ trách công tác Công đoàn

UVBCH Đảng ủy, Phụ trách công tác đảng vụ, quản lý hồ sơ đảng viên; Thư ký ghi chép các biên bản, Nghị quyết của Đảng uỷ và Đảng bộ. Giúp Chủ nhiệm UBKT triển khai thực hiện công tác kiểm tra Đảng ủy UVBCH Đảng ủy, Giúp Đảng ủy triển khai, thực hiện các công tác liên quan ở lĩnh vực Tuyên giáo, phụ trách công tác Nữ công, công tác thu nộp Đảng phí.

 

 


 

 

 


 

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 476.446