Tuần thứ 38, từ ngày 20/09/2021 đến ngày 27/09/2021

Thứ Hai, ngày 20/09/2021
08:00

Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Từ ngày 20-22/9
09:00

Làm việc với Tỉnh đoàn Đắk Nông để giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Lãnh đạo VP. Phòng KTN

14:00

Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;Đ/c Lê Văn Chiến - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 6Văn phòng Tỉnh ủy

Theo dõi: Phòng KGVX

14:30

Đi kiểm tra thực địa dự án điện gió Đắk Rung 1, Đắk Rung 2, Đắk Rung 3

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Song

Theo dõi: Lãnh đạo VP. Phòng KTN

14:45

Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Văn Chiến - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 6Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ Ba, ngày 21/09/2021
07:00

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

Thứ Tư, ngày 22/09/2021
07:30

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

Thứ Năm, ngày 23/09/2021
08:00

Dự Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Văn Chiến - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyếnVP UBND tỉnh

Theo dõi: Lãnh đạo VP.Phòng NgV

08:00

Chủ trì họp về các dự án điện gió

Chủ trì/tham dự: Đ/c Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Lãnh đạo VP. Phòng KTN

14:00

Chủ trì họp trực tuyến về việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Theo dõi: Lãnh đạo VP. Phòng KTTH

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021
08:00

Làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội nông dân tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Theo dõi: Lãnh đạo VP.Phòng KGVX

Đang cập nhật
09:30

Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Theo dõi: Lãnh đạo VP.Phòng KGVX

Đang cập nhật
14:00

Chủ trì họp về công tác phát triển rừng và kết quả thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về phê duyệt phương án giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý bảo vệ rừng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;Đ/c Lê Văn Chiến - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Theo dõi: Lãnh đạo VP. Phòng KTN

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021
08:00

Dự Diễn đàn trực tuyến kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên năm 2021

Chủ trì/tham dự: Đ/c Lê Trọng Yên - PCT UBND tỉnh;

Theo dõi: Lãnh đạo VP.Phòng KTN

Đang cập nhật

Ghi chú:

     Lịch làm việc này thay cho Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc Lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác ngoài tỉnh, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông