Tuần thứ 21, từ ngày 20/05/2019 đến ngày 24/05/2019

Thứ Hai, ngày 20/05/2019
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Cả ngày
14:00

Làm việc với Đảng ủy Sở Nội vụ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Nội vụ

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Ba, ngày 21/05/2019
07:30

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH TW và Hội nghị sơ kết phòng trào thi đua "Đổi mới, phát triển các Họp tác xã nông nghiệp"

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KTN

08:00

Dự Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk R’lấp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

Thứ Tư, ngày 22/05/2019
07:30

Khám sức khỏe định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Thành phần:

Theo dõi:

Cả ngày
Thứ Năm, ngày 23/05/2019
06:30

Dự Buổi Cà phê doanh nhân

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Dano Center

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KTTH

08:00

Dự Hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy tổ chức

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KTN

08:00

Họp Thành viên UBND tỉnh định kỳ tháng 5 năm 2019

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Cả ngày
19:00

Khai mạc Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực 2, năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TT Huấn luyện, thi đấu TDTT

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

Thứ Sáu, ngày 24/05/2019
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Họp về dự án cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 5 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KTN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông