Tuần thứ 42, từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

Thứ Hai, ngày 16/10/2017
08:00

Hội nghị giải quyết vướng mắc trong khám, chữa bệnh BHYT

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

14:00

Họp Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh

Thành phần: Ủy quyền cho đ/c Lê Huy Hà - Phó Trưởng đoàn kiểm tra

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

Thứ Ba, ngày 17/10/2017
08:00

Dự Hội nghị về phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

08:00

Làm việc với đoàn công tác số 7 của Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 05 VP Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Làm việc với Đoàn tư vấn dự án ADB TA 9002-VIE: Phát triển đô thị bền vững và thích ứng tại Việt Nam, nghe đơn vị tư vấn trình bày về dự án Trình bày Kế hoạch làm việc Các ưu tiên phát triển của thành phố Gia Nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/C Thương Phòng CN

09:00

Dự Hội thi  Phụ nữ tỉnh Đắk Nông "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Họp thành viên UBND tỉnh nội dung về Kế hoạch phat triển kinh tế - xã hội vốn đầu tư, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên UBND tỉnh

Theo dõi: LĐ Văn phòng, LĐ Các phòng CM

15:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra UB Dân tộc về việc công bố Quyết định thanh tra chương trình 135

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 08 Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Tư, ngày 18/10/2017
07:00

Dự Đại hội BCH Hội CCB tỉnh lần thứ 4

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (cũ)

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

08:00

Họp xét các thí sinh đăng ký đào tạo bác sĩ đa khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 04 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

09:00

Họp xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tốt nghiệp năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng VX

09:30

Tiếp đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khóa III

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng khánh tiết, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng VX

14:00

Họp Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng số 08 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

Thứ Năm, ngày 19/10/2017
08:00

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh Đắk Nông với khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Mondulkiri Vương quốc Campuchia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 06 Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

08:00

Tham dự "Diễn đàn xúc tiến hợp tác công tư trong phát triển dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên năm 2017"

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TT Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

08:00

Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Hội đồng kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Cty TNHH MTV Đăk N'tao

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 01 Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC

14:00

Đi thực tế thăm mô hình trồng tiêu sạch tại huyện Đắk Song cùng đoàn công tác Trung ương

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Song

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP UBND tỉnh

Thứ Sáu, ngày 20/10/2017
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Phòng Họp 01 VP Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Tiếp công dân định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ Sở Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Ban Tiếp công dân tỉnh

08:00

Họp Ban Tổ chức Lễ tưởng niệm 30/10

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông