Tuần thứ 29, từ ngày 15/07/2019 đến ngày 19/07/2019

Thứ Hai, ngày 15/07/2019
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Lãnh đạo Văn phòng, LĐ các đơn vị thuộc VP

08:00

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Luật Quy hoạch

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

09:00

Công bố Quyết định kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

13:30

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Song

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

14:00

Đồng chủ trì Hội thảo của ADB

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Lodge Đắk Nông

Theo dõi: Phòng KTN

Thứ Ba, ngày 16/07/2019
08:00

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Dự Hội nghị sơ kết công tác khối nội chính 06 tháng đầu năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP Tỉnh ủy

Theo dõi: Phòng NC

13:30

Dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Đắk Nông năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Theo dõi: Phòng KGVX

14:00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

14:00

Họp đoàn kiểm tra 1290

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 5 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTN

Thứ Tư, ngày 17/07/2019
07:30

Thực hiện phóng sự phục vụ diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng làm việc PCT Hải

Theo dõi: Phòng KTN

08:00

Họp Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý III năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

08:00

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Theo dõi: Phòng KTN

08:00

Công bố quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra của Đoàn 1290 tại huyện Đắk Mil

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Mil

Theo dõi: Phòng KTN

14:00

Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Địa điểm: Phòng họp số 2 VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS đảng UBND tỉnh

Theo dõi: Lãnh đạo Văn phòng, LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Năm, ngày 18/07/2019
07:30

Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá III

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk Mil

Cả ngày
07:30

Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá III

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Cư Jút

Cả ngày
08:00

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành Thanh tra 6 tháng năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: VNPT Đắk Nông

Theo dõi: Phòng KTTH

09:00

Dự cuộc họp về việc bàn giao Vườn quốc gia Yok Don về tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông quản lý

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp Hà Nội

Theo dõi: Phòng KTN

14:00

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Địa điểm: Sở Nông nghiệp và PTNT

Thành phần: Ủy quyền Giám đốc Sở NN&PTNT

Theo dõi: Phòng KTN

14:00

Làm việc với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 3 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

Thứ Sáu, ngày 19/07/2019
08:00

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

08:30

Dự Chương trình tuyên dương sinh viên tiêu biểu tỉnh Đắk Nông năm 2019

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tx Gia Nghĩa

Theo dõi: Phòng VX

15:00

Thăm, tặng quà người có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Cư Jut

Theo dõi: Phòng VX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông