Tuần thứ 22, từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020

Thứ Hai, ngày 25/05/2020
08:00

Khám sức khỏe định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Từ ngày 24-25/5
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: LĐ Văn phòng.LĐ các đơn vị thuộc VP

PCT Hải chủ trì
08:00

Khám sức khỏe định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba, ngày 26/05/2020
08:00

Khám sức khỏe định kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

15:00

Công bố Quyết định về công tác cán bộ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: NC-KSTTHC

Thứ Tư, ngày 27/05/2020
08:00

Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 6 VP Tỉnh ủy

Theo dõi: CVP

14:00

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách các tháng đầu năm, đề ra các giải pháp tăng thu NSNN nhằm hoàn thành dự toán năm 2020 HĐND tỉnh giao

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

Thứ Năm, ngày 28/05/2020
14:00

Dự kỳ họp bất thường HĐND thành phố Gia Nghĩa khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Thành ủy Gia Nghĩa

Theo dõi: Phòng KGVX

14:00

Làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành của Ngân hàng chính sách xã hội về hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Tỉnh ủy

08:00

Dự Lễ kỷ niệm ngày thành lập ngành, ngày truyền thống KBNN và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường tầng 4 KBNN Đắk Nông

Theo dõi: Phòng KTN

14:00

Lễ công bố đại diện hình ảnh du lịch tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KGVX


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông