Tuần thứ 26, từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017

Thứ Hai, ngày 26/06/2017
09:00

Họp bàn các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

14:00

Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng, LĐ các phòng, đơn vị thuộc VP

14:00

Họp xử lý một số vấn đề liên quan đến vụ kiện quyết định hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng chợ Quảng Tín

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 05, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Phòng NC, NN, TCD

Thứ Ba, ngày 27/06/2017
07:30

Dự Lễ khai mạc Hội thi nấu ăn năm 2017 nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Siêu thị Co.opmart

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

07:30

Tham dự Hội nghị Tổng kết Đoàn đánh giá giữa kỳ dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Phú Yên

Thành phần: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng thế giới chủ trì

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh

Thành phần: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì

Theo dõi: Đ/c Lộc, LĐ các phòng CM

14:00

Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 02, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Các đồng chí thành viên BCS

Theo dõi: Phòng TH

Thứ Tư, ngày 28/06/2017
07:30

Đối thoại với công dân giải quyết, trả lời kiến nghị liên quan đến chính sách của người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp Ban Tiếp công dân

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

08:00

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

09:30

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Mở rộng)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần: Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Theo dõi:

14:00

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Mở rộng)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần: Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Theo dõi:

14:00

Dự buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay"

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng Truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Năm, ngày 29/06/2017
08:00

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 06, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo dõi:

14:00

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Sáu, ngày 30/06/2017
07:30

Họp Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 04, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

08:00

Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

14:00

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần: Bí thư Tỉnh ủy chủ trì

Theo dõi:

Ghi chú :

Từ 02/7/2017 đến 05/7/2017: Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Đoàn công tác cùng Bí Thư Tỉnh ủy


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông