Tuần thứ 26, từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018

Thứ Hai, ngày 25/06/2018
06:30

Cùng Đoàn Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các điểm thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An, thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

08:00

Họp giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng và các phòng, đơn vị

10:00

Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc, Phòng TH

14:00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (2 ngày 25-26/6)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Chánh Văn phòng

Lịch của Tỉnh ủy
Thứ Ba, ngày 26/06/2018
08:00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tiếp tục)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Lịch của Tỉnh ủy
14:00

Họp xử lý vướng mắc trong việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với ông Ngô Đình Thanh, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: Phòng NC

Theo dõi:

Thứ Tư, ngày 27/06/2018
08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (2 ngày 27-28/6)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Lịch của Tỉnh ủy
Thứ Năm, ngày 28/06/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà Khách tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Tiếp tục)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 (theo ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hà Hội

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

13:30

Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục Quản lý thị trường khu vực Duyên hải, Miền trung và Tây Nguyên

- Lãnh đạo Chi cục QLTT 16 tỉnh tham dự

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Lodge Resort

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

Thứ Sáu, ngày 29/06/2018
08:00

Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Lịch của Tỉnh ủy

Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông