Tuần thứ 43, từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

Thứ Hai, ngày 22/10/2018
07:30

Tiếp Công dân định kỳ tháng 10/2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở Ban TCD tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Ban Tiếp công dân tỉnh

07:30

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm (2012-2017) thực hiện Chỉ thị số 90/CT-BQP của Bộ quốc phòng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: BCH Quân sự tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Họp giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Ba, ngày 23/10/2018
08:00

Họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư 1146

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Gia nghĩa

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

08:00

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển quý IV năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

08:00

Dự Hội nghị Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

14:00

Đi Công tác tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để vận động kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

Từ 23-27/10
14:00

Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành Tư pháp - Công an - Kiểm sát - Tòa án - Thi hành án

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Tư pháp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

15:00

Nghe báo cáo sơ bộ về dự án Khu Thương mại dịch vụ và dân cư Nghĩa Thành

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 2 VP UBND tỉnhPhòng họp số 6 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng KT

Thứ Tư, ngày 24/10/2018
08:00

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2018

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

14:00

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Năm, ngày 25/10/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở Cty Cà phê An Phong, đường 23/3

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

07:00

Dự Hội nghị đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Tp Đà Nẵng

Thành phần: Ủy quyền Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 7

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Hội trường VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên UBND tỉnh

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

Thứ Sáu, ngày 26/10/2018
08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Dự Đại hội Hội doanh nhân trẻ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở NN&PTN

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông