Tuần thứ 33, từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020

Thứ Hai, ngày 10/08/2020
08:00

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 06 VP Tỉnh ủy

Theo dõi: CVP

Cả ngày
08:00

Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Bước 3)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 06 VP Tỉnh ủy

Cả ngày
08:00

Tham dự các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Bước 4)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 06 VP Tỉnh ủy

08:00

Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Bước 5)

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 06 VP Tỉnh ủy

13:30

Kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Đắk Glong

Theo dõi: Phòng KGVX

Thứ Ba, ngày 11/08/2020
07:30

Tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (ngày 10/8-12/8/2020)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Theo dõi: Lãnh đạo Văn phòng

14:00

Họp Giao ban UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: LĐ Văn phòng. LĐ các đơn vị thuộc VP

14:00

Dự họp Thường trực HĐND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 3 VP HĐND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

Thứ Tư, ngày 12/08/2020
07:30

Dự Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Đức (13h30 ngày 11/8-13/8/2020)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Tuy Đức

08:00

Chủ trì họp bàn phương án thành lập Bệnh viện dã chiến/cơ sở để thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KGVX

14:30

Dự họp Thường trực Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid -19 và các biện pháp để tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01 VP Tỉnh ủy

Theo dõi: PCVP Tuyển. Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 13/08/2020
08:00

Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa (13h30 ngày 12/8-14/8/2020)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Gia Nghĩa

09:00

Chủ trì công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng

Theo dõi: Phòng NC-KSTTHC

14:00

Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01 VP Tỉnh ủy

14:00

Chủ trì công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Đắk R’lấp

Theo dõi: Phòng NC-KSTTHC

Thứ Sáu, ngày 14/08/2020
07:00

Tham dự Đoàn đi viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng Công sản Việt Nam

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Xin ý kiến
07:00

Đi kiểm tra thực địa dự án khai khác chế biến khoáng sản đá Bazan tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp

Theo dõi: Phòng KTN

Ghi chú:

     Lịch làm việc này thay cho Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc Lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác ngoài tỉnh, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông