Tuần thứ 51, từ ngày 16/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Chủ Nhật, ngày 16/12/2018
08:00

Dự Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Công an tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Hai, ngày 17/12/2018
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng LĐ các đơn vị thuộc VP

09:00

Họp báo Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX, KT

Thứ Ba, ngày 18/12/2018
07:30

Dự một số hoạt động của Giải quần vợt Cúp Liên đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ IX

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm:

Thành phần:

Theo dõi:

3 ngày (từ ngày 18-20/12)
07:30

Dự Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ, tin học tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Dự Hội nghị phổ biến quy định trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Họp công tác chuẩn bị tổ chức Buổi Tọa đàm, gặp mặt Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX, KT, CN

14:00

Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh

Theo dõi:

Thứ Tư, ngày 19/12/2018
07:30

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

09:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Ban Quản lý công viên địa chất Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 4 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng VX

19:00

Dự Bế mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam - Campuchia

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Đường Lý Thái Tổ, thị xã Gia Nghĩa

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KT

19:00

Tiếp và Chào xã giao Đoàn khảo sát của tổ chức cứu trợ, phát triển quốc tế tại Việt Nam - FPĐR/Nhật Bản

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Lodge Đắk Nông

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

Thứ Năm, ngày 20/12/2018
06:30

Dự buổi "Cà phê doanh nhân" định kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Dano Center, đường 23/3

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng KT

08:00

Tọa đàm, gặp mặt Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Lãnh đạo VP Phòng VX

14:00

Họp Ban tổ chức Lễ hội Văn hoá thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất năm 2018 tại Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX, KT, CNXD

14:00

Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 21/12/2018
07:30

Tổ chức thi Đề án kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường PTTH Chuyên Nguyễn Chí Thanh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trường Nguyễn Chí Thanh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Thăm, chúc mừng đạo Công giáo nhân dịp Lễ Noel 2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Các huyện: Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Mil TP.BMT

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển Phòng VX

08:00

Tiếp Công dân định kỳ tháng 12/2018

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu Ban TCD tỉnh


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông