Tuần thứ 44, từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

Thứ Hai, ngày 26/10/2020
08:00

Chủ trì họp Giao ban UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: LĐ Văn phòng. LĐ các đơn vị thuộc VP

09:30

Công bố Quyết định về công tác cán bộ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng NCKSTTHC

Thứ Ba, ngày 27/10/2020
08:00

Tham dự Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Phổ cập GDMN trẻ năm tuổi và 02 năm thực hiện Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025, triển khai Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: TP. HCM

Theo dõi: Phòng KGVX

08:00

Đi công tác ngoài tỉnh (từ ngày 27/10-30/10/2020)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận Bình Thuận và Khánh Hòa

Theo dõi: PCVP Tuyển

14:30

Làm việc với Đoàn kiểm tra các Chương trình MTQG năm 2020 do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm Trưởng đoàn

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: PCVP Diêu. Phòng KTN

16:00

Công bố Quyết định Thanh tra (thanh tra Bộ Tài chính)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Theo dõi: PCVP Tuyển. Phòng KTTH

Thứ Tư, ngày 28/10/2020
08:00

Dự Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 3 VP HĐND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

08:30

Tham dự Hội nghị các Bộ, ngành, địa phương với WB về giải ngân 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Theo dõi: Phòng KTTH

14:00

Duyệt Chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm 60 năm ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Theo dõi: Phòng KGVX

Thứ Năm, ngày 29/10/2020
08:00

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Nông kỷ niệm 60 năm ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Theo dõi: Phòng KGVX

08:00

Dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng hop trực tuyến VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KTTH

09:00

Tham dự họp Thường trực tỉnh ủy về cho chủ trương một số nội dung của các đơn vị

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP Tỉnh ủy

14:00

Chủ trì họp Hội đồng xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 8 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng NC KSTTHC

19:00

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Nông (30/10/1960-30/10/2020)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Theo dõi: PCVP Tuyển. Phòng KGVX

Thứ Sáu, ngày 30/10/2020
08:00

Tham dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực Sông Đồng Nai

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tỉnh Long An

08:30

Làm việc với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên về thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 1 VP UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KGVX

Thứ Bảy, ngày 31/10/2020
08:00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Theo dõi: Phòng KGVX

Ghi chú:

     Lịch làm việc này thay cho Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc Lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác ngoài tỉnh, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

     Từ ngày 27 đến ngày 28/10/2020, Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh tham dự Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện PCGDMNTNT và 02 năm thực hiện Đề án PTGDMN giai đoạn 2018-2025, triển khai Nghị định số 105/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông