Tuần thứ 33, từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017

Thứ Hai, ngày 14/08/2017
08:00

Dự Hội nghị phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn quốc

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Đà Lạt - Lâm Đồng

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NN

Cả ngày
08:30

Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Các đồng chí thành viên BCS

Theo dõi: Phòng TH

09:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 15/08/2017
07:30

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KGVX

07:30

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Làm việc với Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội về chính sách giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng KGVX, NN

19:30

Dự Lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

Thứ Tư, ngày 16/08/2017
07:30

Dự  phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức về nhóm vấn đề: Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị.

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VP Đoàn ĐBQH tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng CN

08:00

Dự Hội nghị triển khai Thông tư 26/2017/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

Cả ngày
08:00

Làm việc với Huyện ủy Krông Nô (theo Thông báo số 1016-TB/TU ngày 04/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc làm việc với các Sở, Ban, ngành và các huyện, thị ủy)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện ủy Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thương, Phòng CN

Cả ngày
Thứ Năm, ngày 17/08/2017
08:00

Làm việc với Lãnh đạo Bộ Tài chính

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Hà Nội

Thành phần: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cty Xổ số kiến thiết tỉnh

Theo dõi: Đ/c Tuyển, Phòng KT

Cả ngày
08:00

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp 06, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

14:00

Họp Ban Chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu

14:00

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

15:30

Dự họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Trụ sở Chính phủ, Tp. Hà Nội

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Tuyển

19:00

Dự Đêm công diễn Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Quảng trường huyện Đắk R’Lấp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

Thứ Sáu, ngày 18/08/2017
07:30

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Phòng KGVX

08:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự:

Địa điểm: Phòng họp số 06, Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Dự buổi làm việc với Huyện ủy Tuy Đức (theo Thông báo số 1016-TB/TU ngày 04/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc làm việc với các Sở, Ban, ngành và các huyện, thị ủy)

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Tuy Đức

Thành phần:

Theo dõi:

Ghi chú :

Từ ngày 15/8/2017 đến hết ngày 18/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác tại thành phố Hà Nội.


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông