Tuần thứ 21, từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017

Thứ Hai, ngày 22/05/2017
08:00

Họp Giao ban UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01 - Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: LĐ Văn phòng, LĐ các phòng, đơn vị thuộc VP

10:00

Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 02 - Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Thành viên BCS Đảng

Theo dõi:

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

Thứ Ba, ngày 23/05/2017
07:30

Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Sở Tư pháp

Thành phần:

Theo dõi: Phòng NC

08:00

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

Thành phần: Đ/c Trưởng Ban Dân vận TU đồng chủ trì

Theo dõi:

08:00

Họp nghe báo cáo về dự án sản xuất nông lâm nghiệp của doanh nghiệp tư nhân Thanh Mai

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01 - Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Lộc, Đ/c Diêu, Phòng KT, NN

08:00

Kiểm tra một số điểm di tích lịch sử ở huyện Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật,Phòng KGVX

14:00

Họp xử lý một số vấn đề liên quan đến Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Tây Nguyên của Công ty CP thương mại Đức Thành

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01 - Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

14:00

Đi kiểm tra công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ở huyện Krông Nô

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Krông Nô

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật,Phòng KGVX

Thứ Tư, ngày 24/05/2017
08:00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Họp Ban chỉ đạo Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01 - Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật, Phòng KGVX

14:00

Làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Bộ Công Thương kiểm tra tình hình nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu phụ 751

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01 - Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần: Lãnh đạo Cục XNK, Bộ CT làm Trưởng đoàn

Theo dõi: Đ/c Lộc, Phòng KT

Thứ Năm, ngày 25/05/2017
08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bất thường

Chủ trì/tham dự: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

14:00

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Chủ trì/tham dự: Đ/c Cao Huy - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 01 - Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NC

14:00

Họp Ban Tổ chức địa phương giải trẻ và thiếu niên võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XVIII năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp số 04 - Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật, Phòng KGVX

14:00

Làm việc với Đoàn công tác của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia về công tác phòng, chống lụt bão năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Trương Thanh Tùng - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3- Văn phòng UBND tỉnh

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Diêu, Phòng NN

Thứ Sáu, ngày 26/05/2017
07:30

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Huyện Cư Jút

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật, Phòng KGVX

08:00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;Đ/c Trần Xuân Hải - PCT Thường trực UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:

08:00

Hội nghị phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2017

Chủ trì/tham dự: Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - PCT UBND tỉnh;

Địa điểm: Tp. Buôn Ma Thuột

Thành phần:

Theo dõi: Đ/c Thuật, Phòng KGVX

14:00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ trì/tham dự: Đ/c Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh;

Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Thành phần:

Theo dõi:


Thiết kế: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông