Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày đăng 19/09/2023 | 10:37 AM  | View count: 3029
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1162/KH-VPUBND ngày 15/9/2023 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức các cấp trên...

Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023, mở tại Trường chính trị tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 27/07/2023 | 09:08 AM  | View count: 690
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 61/QĐ-VPUBND ngày 26/7/2023 về việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023, mở tại Trường chính trị tỉnh...

Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2023

Ngày đăng 13/07/2023 | 10:43 AM  | View count: 700
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 56/QĐ-VPUBND ngày 12/7/2023 về việc cử công chức tham gia lớp  bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2023. Theo đó, cử 08 công chức tham gia lớp...

Mở rộng sử dụng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Ngày đăng 08/04/2023 | 08:31 AM  | View count: 2156
Triển khai Công văn số 1351/UBND-TH ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về chủ trương triển khai mở rộng phần mềm Theo dõi thông tin điều hành của UBND tỉnh Đắk Nông đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 103, hệ tập trung, năm học 2023-2024

Ngày đăng 29/03/2023 | 08:07 AM  | View count: 713
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 20/QĐ-VPUBND ngày 27/3/2023 về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 103, hệ tập trung, năm học 2023-2024. Theo đó: Cử ông...

Cử công chức tham gia tập huấn công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, công tác cải thiên môi trường kinh doanh

Ngày đăng 15/08/2022 | 10:51 AM  | View count: 12043
Ngày 11 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 921/VPUBND-HCQT về việc cử công chức tham gia tập huấn công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, công tác cải thiên môi...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100, hệ tập trung năm 2022

Ngày đăng 04/07/2022 | 02:30 PM  | View count: 13808
Ngày 04 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100, hệ tập trung năm 2022 (đối với 03...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 97, hệ tập trung năm 2022

Ngày đăng 19/05/2022 | 02:33 PM  | View count: 13553
Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 97, hệ tập trung năm 2022 (đối với đồng...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 98, hệ tập trung năm 2022

Ngày đăng 19/05/2022 | 02:26 AM  | View count: 13881
Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 47/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 98, hệ tập trung năm 2022 (đối với...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 84, hệ tập trung năm 2021

Ngày đăng 02/04/2021 | 11:26 PM  | View count: 36519
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/QĐ-VPUBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 84, hệ tập trung năm 2021 ...

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

Ngày đăng 13/11/2020 | 08:21 AM  | View count: 15251
Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 991/VPUBND-HCQT về kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và kết hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 Kế hoạch đính...

Cử Công chức tham gia bồi dưỡng quản lý cấp phòng

Ngày đăng 29/09/2020 | 08:09 AM  | View count: 23479
Ngày 28/9/2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 61/QĐ-VPUBND về việc c ử  công chức tham gia l ớp  b ồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2020 đối với 06 đồng chí của...

Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7

Ngày đăng 06/08/2020 | 10:24 AM  | View count: 4067
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7 Quyết định đính kèm

Đăng ký bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7

Ngày đăng 06/08/2020 | 10:21 AM  | View count: 3590
Văn phòng UBND tỉnh Đăng ký bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7 Danh sách và Công văn đính kèm

Cử Công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 79, năm học 2020-2021

Ngày đăng 08/07/2020 | 03:12 PM  | View count: 4301
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 49/QĐ-VPUBND ngày 11/6/2020  về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, hệ tập trung, t ổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Đắk...

Cử Công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, năm học 2020-2021

Ngày đăng 12/06/2020 | 10:10 PM  | View count: 3275
Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 47/QĐ-VPUBND ngày 11/6/2020  về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 78, hệ tập trung, t ổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Đắk...

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76

Ngày đăng 18/05/2020 | 10:58 AM  | View count: 3513
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 25/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76, hệ tập trung, năm học 2020 -...

Cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Trần Văn Diêu

Ngày đăng 17/01/2020 | 10:40 AM  | View count: 21873
Ngày 17 tháng 01 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Tr ần Văn Diêu  - Phó Chánh Văn phòng,...

Cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Phạm Ngọc Tuyển

Ngày đăng 17/01/2020 | 10:34 AM  | View count: 20115
Ngày 17 tháng 01 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh...

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Ngày đăng 04/11/2019 | 08:29 AM  | View count: 17267
Ngày 04 tháng 11 năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 981/VPUBND-HCQT về kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và kết hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 Kế hoạch đính kèm