Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Phạm Ngọc Tuyển
Ngày đăng 17/01/2020 | 10:34  | View count: 19738

Ngày 17 tháng 01 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc cử công chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đối với ông Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định đính kèm