Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023, mở tại Trường chính trị tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 27/07/2023 | 09:08  | View count: 689

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 61/QĐ-VPUBND ngày 26/7/2023 về việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023, mở tại Trường chính trị tỉnh Đắk Nông. Theo đó, cử Ông Tăng Đăng Sáu - Chuyên viên phòng Nội chính và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chuyên viên phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023, mở tại Trường chính trị tỉnh Đắk Nông.

Thời gian đào tạo: từ ngày 14/8/2023 đến ngày 29/8/2023 (trong giờ hành chính).

Khai giảng ngày: 14/8/2023.