Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2023
Ngày đăng 13/07/2023 | 10:43  | View count: 536

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 56/QĐ-VPUBND ngày 12/7/2023 về việc cử công chức tham gia lớp  bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2023. Theo đó, cử 08 công chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông.

Stt

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ

Bộ phận công tác

1

Trần Như Hùng

08/11/1982

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổng hợp

2

Nguyễn Phúc Châu

06/9/1985

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

3

Phạm Thị Dung

10/02/1987

Chuyên viên

Phòng Tổng hợp

4

Nguyễn Minh Hoàng

07/11/1989

Chuyên viên

Phòng Kinh tế

5

Đỗ Thị Diễm My

21/9/1990

Chuyên viên

Phòng Tổng hợp

6

Nguyễn Trung Quý

01/6/1990

Chuyên viên

Phòng Tổng hợp

7

Vũ Văn Sơn

23/4/1982

Chuyên viên

Phòng KG-VX

8

Nguyễn Thị Thủy

18/8/1986

Chuyên viên

Phòng HC-QT

Thời gian học: Từ ngày 07/8/2023 - 21/9/2023 (Trong giờ hành chính).

Khai giảng lúc 13h30' ngày 07/8/2023.