Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76
cms-publish-date 18/05/2020 | 10:58  | cms-view-count: 2964

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 25/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 76, hệ tập trung, năm học 2020 - 2021. 

Qua đó, đã cử 03 đồng chí tham gia lớp Trung tâm Lý luận chính trị - Hành chính khóa 76 tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông.

Quyết định kèm theo