Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn (08/11/2023)

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-VPUBND ngày 07/11/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn, với các...
Xem tất cả