Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn Quản lý dự án và giám sát thi công công trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh.
cms-publish-date 10/03/2021 | 11:15  | cms-view-count: 9016

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 lãnh đạo Văn phòng đã ký ban hành Quyết định số 26/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn Quản lý dự án và giám sát thi côngcông trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh.

Quyết định đính kèm