Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn Quản lý dự án và giám sát thi công công trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh.
Ngày đăng 10/03/2021 | 23:15  | View count: 9860

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 lãnh đạo Văn phòng đã ký ban hành Quyết định số 26/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn Quản lý dự án và giám sát thi côngcông trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh.

Quyết định đính kèm