Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn
Ngày đăng 27/10/2023 | 16:43  | View count: 526

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 84/QĐ-VPUBND ngày 27/10/2023 về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn. Theo đó, phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn, với những nội dung như sau:   

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn 

2. Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Huyền My Đắk Nông. 

3. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông. 

4. Nội dung chính của hồ sơ mời thầu gồm những nội dung như sau: Mô tả tóm tắt:    

Chương I. Yêu cầu nộp báo giá.   

Chương II. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.  

Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật.  

Chương IV. Dự thảo hợp đồng.

 

Quyết định kèm theo