Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh
Ngày đăng 22/05/2023 | 10:00  | View count: 426

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 36/QĐ-VPUBND ngày 19/5/2023 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh. Thông tin cụ thể như sau:

  1. Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Phi tư vấn.
  2. Tên gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh.
  3. Giá gói thầu: 302.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ hai triệu đồng).
  4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
  5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng thông thường.
  6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2023.
  8. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
  10. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu là:

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/không đạt.

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/không đạt.

- Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất.

Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Quy trình 1./.

 

Quyết định kèm theo