Đấu thầu, mua sắm công

Chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh
Ngày đăng 16/05/2023 | 04:11  | View count: 420

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/QĐ-VPUBND ngày 15/5/2023 về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh. Theo đó:

1. Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng An Phát Đắk Nông;

- Địa chỉ: Tổ dân phố 6; Phường Nghĩa Tân; Thành phố Gia Nghĩa; tỉnh Đăk Nông.

2. Giá trị chỉ định thầu (làm tròn): 1.940.000 đồng (Một triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày./.

 

Quyết định kèm theo