Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2023
Ngày đăng 29/03/2023 | 16:00  | View count: 135

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-VPUBDN ngày 23/8/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2023. Theo đó:

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Chủ đầu tư: Trung tâm Phục vụ hành chính công

Tổng giá trị gói thầu: 300.000.000 đồng.

 

Quyết định kèm theo./.