Đấu thầu, mua sắm công

Chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023
Ngày đăng 29/03/2023 | 03:47  | View count: 347

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-VPUBND ngày 28/3/2023 về việc chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023, với những nội dung sau:

1. Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Một thành viên Huyền My Đắk Nông;

  Địa chỉ: Tổ 3; Phường Nghĩa Đức; Thành phố Gia Nghĩa; tỉnh Đăk Nông.

2. Giá trị chỉ định thầu (làm tròn): 2.134.000 đồng (Hai triệu một trăm ba mươi bốn triệu đồng).

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày./.

Quyết định kèm theo