Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị hệ thống loa và micro tại phòng họp số 1 trụ sở làm việc UBND tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 02/12/2022 | 08:23  | View count: 60957

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 121/QĐ-VPUBND ngày 01/12/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị hệ thống loa và micro tại phòng họp số 1 trụ sở làm việc UBND tỉnh Đắk Nông. Theo đó:

Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Blue Global.

Giá trúng thầu: 192.904.800 đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu này là cơ sở để Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông và Công ty TNHH Blue Global tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu nêu trên theo quy định./.

Quyết định kèm theo