Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2023
Ngày đăng 29/03/2023 | 02:37  | View count: 373

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-VPUBND ngày 28/3/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2023. Theo đó:

Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông.

Chủ đầu tư: Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tổng giá trị gói thầu: 300.000.000 đồng./.

Quyết định kèm theo