Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị màn hình Led tại hội trường 1.200 chỗ ngồi Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 10/01/2023 | 03:25  | View count: 376

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-VPUBND ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị màn hình Led tại hội trường 1.200 chỗ ngồi Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông với các nội dung như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ truyền thông dữ liệu Việt Nam.

2. Giá trúng thầu: 1.585.183.600 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu, một trăm tám mươi ba nghìn, sáu trăm đồng).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói./.

Quyết định kèm theo