Đấu thầu, mua sắm công

Chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023
Ngày đăng 29/03/2023 | 04:42  | View count: 385

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 23/QĐ-VPUBND ngày 28/3/2023 về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023. Theo đó:

1. Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đắk Nông.

    Địa chỉ: Tổ dân phố 6; Phường Nghĩa Tân; Thành phố Gia Nghĩa; tỉnh Đắk Nông.

2. Giá trị chỉ định thầu (làm tròn): 2.134.000 đồng (Hai triệu một trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày./.

Quyết định kèm theo