Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023
Ngày đăng 13/04/2023 | 16:37  | View count: 134

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-VPUBND ngày 12/4/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023.

 

Quyết định kèm theo./.