Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2023
Ngày đăng 27/04/2023 | 16:10  | View count: 155

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-HCC ngày 26/4/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2023. Theo đó:

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Cấp thoát nước và dịch vụ môi trường. Địa chỉ: Ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 

Quyết định kèm theo./.