Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh
Ngày đăng 31/05/2023 | 15:00  | View count: 491

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/QĐ-VPUBND ngày 30/5/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh. Theo đó:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước và dịch vụ môi trường.

2. Giá trúng thầu: 300.489.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu, bốn trăm tám mươi chín nghìn đồng).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng (Chưa bao gồm 90 ngày chăm sóc, bảo dưỡng).

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói./.

 

Quyết định kèm theo