Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023
Ngày đăng 27/07/2023 | 09:30  | View count: 392

Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 62/QĐ-VPUBND ngày 26/7/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì,  chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do  Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023. Theo đó:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước và dịch vụ môi trường.

2. Giá trúng thầu: 1.630.498.549 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi triệu, bốn trăm chín mươi tám nghìn năm trăm bốn mươi chín đồng).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói./.

 

Quyết định kèm theo