Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt Quyết định lựa chọn Nhà thầu sửa chưa Trung tâm Hội nghị tỉnh
cms-publish-date 24/06/2020 | 03:00  | cms-view-count: 3815

Căn cứ kết quả thẩm định số 03/BCTĐ ngày 01/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình, cải tạo sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông.

Quyết định đính kèm