Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc của UBND tỉnh
Ngày đăng 15/04/2022 | 14:01  | View count: 12126

Ngày 15 tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 714/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc của UBND tỉnh

Quyết định đính kèm theo