Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh
Ngày đăng 21/06/2021 | 15:24  | View count: 1838

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh

Quyết định đính kèm