Đấu thầu, mua sắm công

Chỉ định thầu thi công xây lắp Công trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh
cms-publish-date 10/03/2021 | 11:20  | cms-view-count: 7595

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 lãnh đạo Văn phòng đã ký ban hành Quyết định số 25/QĐ-VPUBND về việc chỉ định thầu thi công xây lắp Công trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh.

Quyết định đính kèm