Đấu thầu, mua sắm công

Chỉ định thầu thi công xây lắp Công trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh
Ngày đăng 10/03/2021 | 23:20  | View count: 8136

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 lãnh đạo Văn phòng đã ký ban hành Quyết định số 25/QĐ-VPUBND về việc chỉ định thầu thi công xây lắp Công trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh.

Quyết định đính kèm