Đấu thầu, mua sắm công

Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh
cms-publish-date 22/06/2021 | 11:11  | cms-view-count: 1384

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-VPUBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 về việc chỉ định thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh

Quyết định đính kèm