Đấu thầu, mua sắm công

Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh
Ngày đăng 22/06/2021 | 23:11  | View count: 1735

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-VPUBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 về việc chỉ định thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Một số hạng mục chỉnh trang Trung tâm Hội nghị tỉnh

Quyết định đính kèm