Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

Ngày đăng 08/11/2023 | 10:03 AM  | View count: 274
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-VPUBND ngày 07/11/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn, với các...

Phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

Ngày đăng 27/10/2023 | 04:43 PM  | View count: 270
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 84/QĐ-VPUBND ngày 27/10/2023 về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn. Theo đó, phê...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

Ngày đăng 16/10/2023 | 03:35 PM  | View count: 336
Ngày 16/10/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Ngày đăng 22/08/2023 | 07:43 AM  | View count: 377
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 69/QĐ-VPUBND ngày 21/8/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh...

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Ngày đăng 27/07/2023 | 09:30 AM  | View count: 391
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 62/QĐ-VPUBND ngày 26/7/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì,  chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở...

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Ngày đăng 31/05/2023 | 03:00 PM  | View count: 403
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/QĐ-VPUBND ngày 30/5/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm...

Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Ngày đăng 22/05/2023 | 10:00 AM  | View count: 360
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 36/QĐ-VPUBND ngày 19/5/2023 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh....

Chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Ngày đăng 22/05/2023 | 08:00 AM  | View count: 357
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/QĐ-VPUBND ngày 15/5/2023 về việc chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh,...

Chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Ngày đăng 16/05/2023 | 04:11 AM  | View count: 353
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/QĐ-VPUBND ngày 15/5/2023 về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Ngày đăng 08/05/2023 | 02:07 AM  | View count: 327
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/QĐ-VPUBND ngày 05/5/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, cải tạo cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Ngày đăng 19/04/2023 | 03:55 AM  | View count: 300
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 28/QĐ-VPUBND ngày 18/4/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của...

Phê duyệt HSMT gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Ngày đăng 03/04/2023 | 02:50 AM  | View count: 310
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-VPUBND ngày 31/3/2023 về việc phê duyệt HSMT gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh...

Chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Ngày đăng 29/03/2023 | 03:47 AM  | View count: 284
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-VPUBND ngày 28/3/2023 về việc chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong...

Chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Ngày đăng 29/03/2023 | 04:42 AM  | View count: 318
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 23/QĐ-VPUBND ngày 28/3/2023 về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2023

Ngày đăng 29/03/2023 | 02:37 AM  | View count: 305
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-VPUBND ngày 28/3/2023 về việc  phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh cảnh quan tại Trung tâm...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2023

Ngày đăng 27/03/2023 | 03:31 AM  | View count: 307
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-VPUBND ngày 24/3/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ...

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị màn hình Led tại hội trường 1.200 chỗ ngồi Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 10/01/2023 | 03:25 AM  | View count: 315
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-VPUBND ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị màn hình Led tại hội trường 1.200 chỗ ngồi Trung tâm Hội...

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

Ngày đăng 10/01/2023 | 03:15 PM  | View count: 284
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 01/QĐ-VPUBND ngày 06/01/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, phân tích chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp...

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị hệ thống loa và micro tại phòng họp số 1 trụ sở làm việc UBND tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 02/12/2022 | 08:23 AM  | View count: 60195
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 121/QĐ-VPUBND ngày 01/12/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị hệ thống loa và micro tại phòng họp số 1 trụ sở làm...

Chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Ngày đăng 21/11/2022 | 09:00 AM  | View count: 83322
Văn phòng UBND tỉnh có Quyết định số 114/QĐ-VPUBND ngày 18/11/2022 về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời và cơ sở vật...