BCH Chi đoàn thanh niên Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2019

 

Đ/c Nguyễn Trung Kiên
Bí thư

Đ/c Lê Khắc Chí
Phó bí thư

Đ/c Nguyễn Nguyên Trường
Ủy viên

   

 

Thông Báo

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Tổng: 735.861