BCH Chi đoàn thanh niên Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2019

 

1 Vĩnh Bình.png

Đ/c Nguyễn Trung Kiên

Bí thư

 

Đ/c Lê Khắc Chí

Đ/c Nguyễn Nguyên Trường

Phó bí thư

Ủy viên

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 9
Tổng: 476.391