Hoạt động Đảng, đoàn thể

Thời gian tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 04/08/2022 | 14:59  | View count: 1348

Ngày 04 tháng 8 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng có Công văn số 84-ĐU/VP về thời gian tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025

Công văn đính kèm