Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Văn phòng UBND tỉnh
cms-publish-date 22/07/2022 | 10:23  | cms-view-count: 37859

Ngày 22 tháng 7 năm 2022 Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân