Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Phê duyệt DS đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo
cms-publish-date 27/07/2022 | 08:14  | cms-view-count: 1255

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72-QĐ-ĐU ngày 27 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân