Tin Cải cách hành chính

Ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 02/12/2021 | 22:28  | View count: 28596

Ngày 01 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định đính kèm