Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021
cms-publish-date 25/02/2021 | 03:26  | cms-view-count: 22189

Ngày 25 tháng 02 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 189/BC-VPUBND về kết quả thực hiện công tác CCHC Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021

Báo cáo đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân