Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 29/04/2022 | 08:43  | cms-view-count: 25851

Triển khai thực hiện Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông

Văn phòng UBND tỉnh tuyên tuyền hưởng ứng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên biết, thực hiện về ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông.

Quyết định đính kèm theo

Thông Báo

Lịch tiếp công dân