Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) năm 2021-2022
cms-publish-date 07/09/2021 | 08:05  | cms-view-count: 3219

Ngày 06 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 1021/BC-VPUBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) năm 2021-2022

Báo cáo đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân