Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng ubnd tỉnh đắk nông năm 2022
cms-publish-date 19/01/2022 | 09:28  | cms-view-count: 24703

Triển khai công tác tổng kết đánh giá cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đồng thời đã thảo luận thông qua và Ban hành Nghị quyết số 64/NQ-VPUBND ngày 19/01/2022 Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng ubnd tỉnh đắk nông năm 2022

Nghị quyết đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân