Tin Cải cách hành chính

Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Ngày đăng 13/07/2020 | 09:34  | View count: 2517

Ngày 13 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù năm 2020 tỉnh Đắk Nông. Trong đó Văn phòng UBND tỉnh được giao 24 người.

Quyết định đính kèm