Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
cms-publish-date 13/07/2020 | 09:34  | cms-view-count: 1879

Ngày 13 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù năm 2020 tỉnh Đắk Nông. Trong đó Văn phòng UBND tỉnh được giao 24 người.

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân