Tin Cải cách hành chính

Quy tắc ứng xử, công khai xin lỗi tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 12/05/2020 | 08:07  | View count: 904

Quy tắc ứng xử, công khai xin lỗi tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nhằm tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) đối với cá nhân, tổ chức, đồng thời, tạo bước đột phá trong cải cách TTHC và thể hiện văn hóa ứng xử của công chức, viên chức trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; tạo mối quan hệ thân thiện giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh với tổ chức, công dân. Từ đó Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 Ban hành Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công đang tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Theo đó, công chức, viên chức, người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải công khai xin lỗi tổ chức, công dân nếu có các hành vi sau:

- Ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân thông qua hộp thư góp ý, điện thoại phản ánh, kiến nghị, đường giây nóng; ý kiến phản ánh trực tiếp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc qua thư phản ánh, kiến nghị gửi đến cơ quan, đơn vị;

- Ý kiến phản ánh qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hoặc các cuộc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo các cấp, các ngành với tổ chức, cá nhân;

- Ý kiến phản ánh gửi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận các kiến nghị thủ tục hành chính;

- Phiếu khảo sát ý kiến của tổ chức, công dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính;

- Các tin, bài viết phản ánh trên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng khác;

- Phát hiện qua kiểm tra thực tế.

- Các cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện các trường hợp phải thực hiện xin lỗi trong quá trình thanh tra, kiểm tra công vụ hoặc bị người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát hiện các trường hợp phải thực hiện xin lỗi.

          Công khai kết quả và công khai xin lỗi khi giải quyết TTHC được coi là nét mới trong công tác cải cách hành chính, tạo mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền với tổ chức, cá nhân, tạo niềm tin cho tổ chức, công dân với chính quyền. Đây là điều mà người dân và doanh nghiệp mong đợi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nếu cứ chậm trễ trong giải quyết TTHC mà chỉ cần xin lỗi là xong thì sẽ chẳng có gì đáng bàn. Bởi vậy, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định tại Quyết định 24/2019/QĐ-UBND. Điều này không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa ứng xử mà sau lời xin lỗi và sự cầu thị sửa sai sẽ xóa đi được nhiều tâm tư, bức xúc của tổ chức, công dân.

Tăng Đăng Sáu