Tin Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện CCHC, PAPI Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2020
Ngày đăng 24/02/2020 | 13:28  | View count: 1389

Lãnh đạo Văn phòng đã ký ban hành Báo cáo về Kết quả thực hiện CCHC, PAPI Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2020

Báo cáo đính kèm theo