Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 của Văn phòng
Ngày đăng 10/03/2021 | 22:57  | View count: 1633

Ngày 02 tháng 3 năm 2021 đồng chí Nguyễn Thị Chín - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng ban chỉ đạo ISO của Văn phòng đã ký Quyết định số 197/QĐ-VPUBND Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào  hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Quyết định đính kèm